Đang xử lý.....

Chương trình Hội thảo cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX năm 2022 

                                         CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC

       Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX, năm 2022

                                                  (Ngày 12 tháng 6 năm 2022)

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

7h30-8h00

Đón tiếp đại biểu

Đoàn thanh niên, Phòng KHCN&HTQT

KHAI MẠC HỘI THẢO

8h00-8h15

Chương trình văn nghệ

Đoàn thanh niên

8h15-8h20

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

PGS. TS Dương Ngọc Toàn

Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên

8h20-8h25

Phát biểu khai mạc hội thảo

PGS. TS Mai Xuân Trường

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm –

Đại học Thái Nguyên

8h25-8h30

Phát biểu chào mừng của

Đại diện lãnh đạo Đại học Thái Nguyên

PGS. TS Trần Thanh Vân

Phó Giám đốc phụ trách Đại học Thái Nguyên

8h30-8h40

Báo cáo tổng quan

TS. Ôn Thị Mỹ Linh

Trưởng phòng Phòng KH-CN&HTQT

8h40-8h45

Chụp ảnh lưu niệm

Bộ phận truyền thông

Phiên toàn thể

Chủ trì: PGS. TS Mai Xuân Trường và PGS. TS Đỗ Hồng Thái

Địa điểm: Hội trường C1

8h45-9h05

Báo cáo 1: Asessment of CMADS and CFSR data for hydro-climatic simulation in tropical monsoon river basin: A case study in Vietnam.

TS. Đào Duy Minh, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

9h05-9h25

Báo cáo 2: Kết quả áp dụng các bài tập nhật kí đọc sách của Taffy e. Raphael và Elfrieda H.Hiebert để thiết kế phương pháp đánh giá sản phẩm học tập môn Ngữ văn trong thời gian học trực tuyến tại Trường THPT Trần Khai Nguyên - Thành phố Hồ Chí Minh.

ThS. Nguyễn Hà Bích Vân, THPT Trần Khai Nguyên – Thành phố Hồ Chí Minh

9h25-9h35

Giải lao

Tiểu ban Khoa học Xã hội và nhân văn

Địa điểm: Hội trường C1

Chủ trì: PGS. TS Đỗ Hồng Thái và PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

9h35-9h50

Báo cáo 1: Cộng đồng người Ấn Độ ở Mỹ: Quá trình phát triển và tác động gắn kết trong quan hệ Ấn Độ – Mỹ.

TS. Lê Thị Quí Đức, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

9h50-10h05

Báo cáo 2: Vai trò của mạng xã hội đối với công tác giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số.

ThS. Trần Trương Gia Bảo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

10h05-10h20

Báo cáo 3: Giới thiệu hoạt động luyện nói trong dạy học trực tuyến cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Trung quốc – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

ThS. Nguyễn Thị Nga, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

10h20-10h35

Báo cáo 4: Tích hợp giáo dục công nghệ trong tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo.

TS. Trần Viết Nhi, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế                        

10h35-10h50

Báo cáo 5: Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

ThS. Nguyễn Thị Hòa, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

10h50-11h00

Giải lao

Tiểu ban Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Địa điểm: Phòng Hội thảo A4.104

Chủ trì: GS.TS Chu Hoàng Mậu và PGS. TS Đỗ Trà Hương

9h30-9h45

Báo cáo 1: Ứng dụng ma trận SWOT trong phân tích việc chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay.

TS. Cao Kỳ Nam, Trường Đại học Quy Nhơn

9h45-10h00

Báo cáo 2: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất phát quang của các hạt nano CaMoO4 pha tạp ion Eu3+ bằng phương pháp thủy nhiệt.

TS. Chu Mạnh Nhương, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

10h00-10h15

Báo cáo 3: Tối ưu hóa quá trình chưng cất lôi cuốn hơi nước tinh dầu từ lá Quế bằng phương pháp tối ưu bề mặt đáp ứng.

ThS. Phùng Thị Lan Hương, Trường Đại học Hùng Vương

10h15-10h30

Báo cáo 4: Thực trạng và giải pháp sử dụng thí nghiệm ảo hỗ trợ dạy học môn khoa học ở một số trường tiểu học.

CN. Nguyễn Thành Long, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

10h30-10h50

Báo cáo 5: Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn và nấm của hỗn hợp cao chiết từ Kim ngân hoa, hạt Gấc và Trầu không.

TS. Hoàng Phú Hiệp, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

10h50-11h00

Giải lao và di chuyển về Hội trường C1 để dự bế mạc Hội thảo

BẾ MẠC HỘI THẢO

11h00-11h10

Phát biểu bế mạc hội thảo

TS. Từ Quang Tân

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

11h00-11h15

Trao cờ đăng cai Hội thảo lần thứ X, năm 2024 cho Trường Đại hoc Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

PGS. TS Mai Xuân Trường Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

11h15-11h20

Phát biểu Hiệu trưởng Trường Đại hoc Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

PGS. TS Lưu Trang

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

11h20

Kết thúc Hội thảo

 

       

 

                                         
 

 

loading....